Release 4 5 Preview #2
This page is part of the FHIR Specification (v4.0.1: R4 - Mixed Normative and STU ). This is the current published version in it's permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions

4.3.15.85 HL7 Version 2 Table 0085

Vocabulary Work Group   Maturity Level : N/A External Use Context : Any

This is a table defined as part of HL7 v2 .

Summary

Code System URL: http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0085
Value Set URL: http://terminology.hl7.org/ValueSet/v2-0085
Version: 2.9
Name: v2.0085
Title: v2 OBSERVATION RESULT STATUS
Definition:

FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0085 ( OBSERVATION RESULT STATUS)

OID: ??
CodeSystem Resource XML / JSON
ValueSet Resource XML / JSON

Note: V2 code systems may or may not be case sensitive. V2 Code systems will have the CodeSystem.caseSensitive correctly populated in a future version of this specification.

This value set is not currently used

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0085 defines the following codes:
Code Display Definition Comments Version
A en: Amended based on adjustments provided by the Placer (Physician) regarding patient demographics (such as age and/or gender or other patient specific information
nl: Aangevuld op basis van aanpassingen van de Placer (Arts) met betrekking tot patiënt demografie (zoals leeftijd en/of geslacht of andere patiënt-specifieke informatie
added v2.8
B en: Appended Report - Final results reviewed and further information provided for clarity without change to the original result values.
nl: Aangevuld verslag - Definitieve resultaten en verdere informatie gegeven voor duidelijkheid zonder dat de oorspronkelijke resultaatwaarden wijzigen
added v2.8
C en: Record coming over is a correction and thus replaces a final result
de: Korrektur bereits gemeldeter Ergebnisse
nl: Dit record is een correctie en vervangt het definitief resultaat
added v2.2
D en: Deletes the OBX record
de: Gemeldete Ergebnisse löschen
nl: Verwijdert het OBX record
from v2.1
F en: Final results
de: Endergebnis
nl: Definitieve resultaten
from v2.1
I en: Specimen in lab; results pending
de: Probe im Labor - Ergebnisse stehen an
nl: Monster in lab; resultaten volgen
from v2.1
N en: Not asked; used to affirmatively document that the observation identified in the OBX was not sought when the universal service ID in OBR-4 implies that it would be sought.
de: ungefragte Übertragung
nl: Niet gevraagd; gebruikt om op schrift te stellen dat de observatie geïdentificeerd in de OBX niet werd gevraagd toen de universal section ID in OBR-4 implicileerde dat deze wel werd gezocht.
added v2.3.1
O en: Order detail description only (no result)
de: Anforderungsbeschreibung (ohne Ergebnisse)
nl: Alleen aanvraag detail (geen resultaat)
added v2.3.1
P en: Preliminary results
de: Vorläufige Ergebnisse
nl: Voorlopige resultaten
added v2.2
R en: Results entered -- not verified
de: Nicht validierte Ergebnisse
nl: Resultaten ingevoerd -- niet geverifieerd
from v2.1
S en: Partial results. Deprecated. Retained only for backward compatibility as of V2.6.
de: Teilergebnisse
nl: Gedeeltelijke resultaten. Vervallen. Alleen voor backward compatibiliteit sinds V2.6
en: Deprecated.
nl: Vervallen.
from v2.1
U en: Results status change to final without retransmitting results already sent as 'preliminary.' E.g., radiology changes status from preliminary to final
de: Vorläufiges Ergebnis wird Endergebnis, da keine Änderung
nl: Result statuswijziging naar Definitief zonder de voorlopige resultaten opnieuw te sturen. Bijv. radiologie wijzigt status van voorlopig naar definitief
added v2.2
V en: Verified - Final results reviewed and confirmed to be correct, no change to result value, normal range or abnormal flag
nl: Geverifieerd - Definitieve resultaten gereviewd en correct bevonden, geen wijziging aan resultaatwaarde, normaalwaarde of abnormaal indicatie
added v2.8
W en: Post original as wrong, e.g., transmitted for wrong patient
de: fehlerhafte Übertragung
nl: Oorspronkelijke resultaten verkeerd verstuurd, bijv. voor verkeerde patiënt
added v2.3.1
X en: Results cannot be obtained for this observation
de: Untersuchung führt zu keinem Ergebnis
nl: Resultaten kunnen niet worden opgehaald voor deze observatie
added v2.2

Additional Language Displays
Code Deutsch (German, de) Nederlands (Dutch, nl)
A Aangevuld op basis van aanpassingen van de Placer (Arts) met betrekking tot patiënt demografie (zoals leeftijd en/of geslacht of andere patiënt-specifieke informatie
B Aangevuld verslag - Definitieve resultaten en verdere informatie gegeven voor duidelijkheid zonder dat de oorspronkelijke resultaatwaarden wijzigen
C Korrektur bereits gemeldeter Ergebnisse Dit record is een correctie en vervangt het definitief resultaat
D Gemeldete Ergebnisse löschen Verwijdert het OBX record
F Endergebnis Definitieve resultaten
I Probe im Labor - Ergebnisse stehen an Monster in lab; resultaten volgen
N ungefragte Übertragung Niet gevraagd; gebruikt om op schrift te stellen dat de observatie geïdentificeerd in de OBX niet werd gevraagd toen de universal section ID in OBR-4 implicileerde dat deze wel werd gezocht.
O Anforderungsbeschreibung (ohne Ergebnisse) Alleen aanvraag detail (geen resultaat)
P Vorläufige Ergebnisse Voorlopige resultaten
R Nicht validierte Ergebnisse Resultaten ingevoerd -- niet geverifieerd
S Teilergebnisse Gedeeltelijke resultaten. Vervallen. Alleen voor backward compatibiliteit sinds V2.6
U Vorläufiges Ergebnis wird Endergebnis, da keine Änderung Result statuswijziging naar Definitief zonder de voorlopige resultaten opnieuw te sturen. Bijv. radiologie wijzigt status van voorlopig naar definitief
V Geverifieerd - Definitieve resultaten gereviewd en correct bevonden, geen wijziging aan resultaatwaarde, normaalwaarde of abnormaal indicatie
W fehlerhafte Übertragung Oorspronkelijke resultaten verkeerd verstuurd, bijv. voor verkeerde patiënt
X Untersuchung führt zu keinem Ergebnis Resultaten kunnen niet worden opgehaald voor deze observatie

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0085 defines the following codes:
Code Display Definition Comments Version
A Amended based on adjustments provided by the Placer (Physician) regarding patient demographics (such as age and/or gender or other patient specific information added v2.8
B Appended Report - Final results reviewed and further information provided for clarity without change to the original result values. added v2.8
C Record coming over is a correction and thus replaces a final result added v2.2
D Deletes the OBX record from v2.1
F Final results from v2.1
I Specimen in lab; results pending from v2.1
N Not asked; used to affirmatively document that the observation identified in the OBX was not sought when the universal service ID in OBR-4 implies that it would be sought. added v2.3.1
O Order detail description only (no result) added v2.3.1
P Preliminary results added v2.2
R Results entered -- not verified from v2.1
S Partial results. Deprecated. Retained only for backward compatibility as of V2.6. Deprecated. from v2.1
U Results status change to final without retransmitting results already sent as 'preliminary.' E.g., radiology changes status from preliminary to final added v2.2
V Verified - Final results reviewed and confirmed to be correct, no change to result value, normal range or abnormal flag added v2.8
W Post original as wrong, e.g., transmitted for wrong patient added v2.3.1
X Results cannot be obtained for this observation added v2.2

Additional Language Displays
Code Deutsch (German, de) Nederlands (Dutch, nl)
A Aangevuld op basis van aanpassingen van de Placer (Arts) met betrekking tot patiënt demografie (zoals leeftijd en/of geslacht of andere patiënt-specifieke informatie
B Aangevuld verslag - Definitieve resultaten en verdere informatie gegeven voor duidelijkheid zonder dat de oorspronkelijke resultaatwaarden wijzigen
C Korrektur bereits gemeldeter Ergebnisse Dit record is een correctie en vervangt het definitief resultaat
D Gemeldete Ergebnisse löschen Verwijdert het OBX record
F Endergebnis Definitieve resultaten
I Probe im Labor - Ergebnisse stehen an Monster in lab; resultaten volgen
N ungefragte Übertragung Niet gevraagd; gebruikt om op schrift te stellen dat de observatie geïdentificeerd in de OBX niet werd gevraagd toen de universal section ID in OBR-4 implicileerde dat deze wel werd gezocht.
O Anforderungsbeschreibung (ohne Ergebnisse) Alleen aanvraag detail (geen resultaat)
P Vorläufige Ergebnisse Voorlopige resultaten
R Nicht validierte Ergebnisse Resultaten ingevoerd -- niet geverifieerd
S Teilergebnisse Gedeeltelijke resultaten. Vervallen. Alleen voor backward compatibiliteit sinds V2.6
U Vorläufiges Ergebnis wird Endergebnis, da keine Änderung Result statuswijziging naar Definitief zonder de voorlopige resultaten opnieuw te sturen. Bijv. radiologie wijzigt status van voorlopig naar definitief
V Geverifieerd - Definitieve resultaten gereviewd en correct bevonden, geen wijziging aan resultaatwaarde, normaalwaarde of abnormaal indicatie
W fehlerhafte Übertragung Oorspronkelijke resultaten verkeerd verstuurd, bijv. voor verkeerde patiënt
X Untersuchung führt zu keinem Ergebnis Resultaten kunnen niet worden opgehaald voor deze observatie

This code system http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0085 defines the following codes:
Code Display Definition Comments Version
A added v2.8
B added v2.8
C Korrektur bereits gemeldeter Ergebnisse added v2.2
D Gemeldete Ergebnisse löschen from v2.1
F Endergebnis from v2.1
I Probe im Labor - Ergebnisse stehen an from v2.1
N ungefragte Übertragung added v2.3.1
O Anforderungsbeschreibung (ohne Ergebnisse) added v2.3.1
P Vorläufige Ergebnisse added v2.2
R Nicht validierte Ergebnisse from v2.1
S Teilergebnisse from v2.1
U Vorläufiges Ergebnis wird Endergebnis, da keine Änderung added v2.2
V added v2.8
W fehlerhafte Übertragung added v2.3.1
X Untersuchung führt zu keinem Ergebnis added v2.2

Additional Language Displays
Code Deutsch (German, de) Nederlands (Dutch, nl)
A Aangevuld op basis van aanpassingen van de Placer (Arts) met betrekking tot patiënt demografie (zoals leeftijd en/of geslacht of andere patiënt-specifieke informatie
B Aangevuld verslag - Definitieve resultaten en verdere informatie gegeven voor duidelijkheid zonder dat de oorspronkelijke resultaatwaarden wijzigen
C Korrektur bereits gemeldeter Ergebnisse Dit record is een correctie en vervangt het definitief resultaat
D Gemeldete Ergebnisse löschen Verwijdert het OBX record
F Endergebnis Definitieve resultaten
I Probe im Labor - Ergebnisse stehen an Monster in lab; resultaten volgen
N ungefragte Übertragung Niet gevraagd; gebruikt om op schrift te stellen dat de observatie geïdentificeerd in de OBX niet werd gevraagd toen de universal section ID in OBR-4 implicileerde dat deze wel werd gezocht.
O Anforderungsbeschreibung (ohne Ergebnisse) Alleen aanvraag detail (geen resultaat)
P Vorläufige Ergebnisse Voorlopige resultaten
R Nicht validierte Ergebnisse Resultaten ingevoerd -- niet geverifieerd
S Teilergebnisse Gedeeltelijke resultaten. Vervallen. Alleen voor backward compatibiliteit sinds V2.6
U Vorläufiges Ergebnis wird Endergebnis, da keine Änderung Result statuswijziging naar Definitief zonder de voorlopige resultaten opnieuw te sturen. Bijv. radiologie wijzigt status van voorlopig naar definitief
V Geverifieerd - Definitieve resultaten gereviewd en correct bevonden, geen wijziging aan resultaatwaarde, normaalwaarde of abnormaal indicatie
W fehlerhafte Übertragung Oorspronkelijke resultaten verkeerd verstuurd, bijv. voor verkeerde patiënt
X Untersuchung führt zu keinem Ergebnis Resultaten kunnen niet worden opgehaald voor deze observatie

Dit code systeem http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0085 definieert de volgende codes:
Code Display Definition Commentaar Versie
A Aangevuld op basis van aanpassingen van de Placer (Arts) met betrekking tot patiënt demografie (zoals leeftijd en/of geslacht of andere patiënt-specifieke informatie added v2.8
B Aangevuld verslag - Definitieve resultaten en verdere informatie gegeven voor duidelijkheid zonder dat de oorspronkelijke resultaatwaarden wijzigen added v2.8
C Dit record is een correctie en vervangt het definitief resultaat added v2.2
D Verwijdert het OBX record from v2.1
F Definitieve resultaten from v2.1
I Monster in lab; resultaten volgen from v2.1
N Niet gevraagd; gebruikt om op schrift te stellen dat de observatie geïdentificeerd in de OBX niet werd gevraagd toen de universal section ID in OBR-4 implicileerde dat deze wel werd gezocht. added v2.3.1
O Alleen aanvraag detail (geen resultaat) added v2.3.1
P Voorlopige resultaten added v2.2
R Resultaten ingevoerd -- niet geverifieerd from v2.1
S Gedeeltelijke resultaten. Vervallen. Alleen voor backward compatibiliteit sinds V2.6 Vervallen. from v2.1
U Result statuswijziging naar Definitief zonder de voorlopige resultaten opnieuw te sturen. Bijv. radiologie wijzigt status van voorlopig naar definitief added v2.2
V Geverifieerd - Definitieve resultaten gereviewd en correct bevonden, geen wijziging aan resultaatwaarde, normaalwaarde of abnormaal indicatie added v2.8
W Oorspronkelijke resultaten verkeerd verstuurd, bijv. voor verkeerde patiënt added v2.3.1
X Resultaten kunnen niet worden opgehaald voor deze observatie added v2.2

Additional Language Displays
Code Deutsch (German, de) Nederlands (Dutch, nl)
A Aangevuld op basis van aanpassingen van de Placer (Arts) met betrekking tot patiënt demografie (zoals leeftijd en/of geslacht of andere patiënt-specifieke informatie
B Aangevuld verslag - Definitieve resultaten en verdere informatie gegeven voor duidelijkheid zonder dat de oorspronkelijke resultaatwaarden wijzigen
C Korrektur bereits gemeldeter Ergebnisse Dit record is een correctie en vervangt het definitief resultaat
D Gemeldete Ergebnisse löschen Verwijdert het OBX record
F Endergebnis Definitieve resultaten
I Probe im Labor - Ergebnisse stehen an Monster in lab; resultaten volgen
N ungefragte Übertragung Niet gevraagd; gebruikt om op schrift te stellen dat de observatie geïdentificeerd in de OBX niet werd gevraagd toen de universal section ID in OBR-4 implicileerde dat deze wel werd gezocht.
O Anforderungsbeschreibung (ohne Ergebnisse) Alleen aanvraag detail (geen resultaat)
P Vorläufige Ergebnisse Voorlopige resultaten
R Nicht validierte Ergebnisse Resultaten ingevoerd -- niet geverifieerd
S Teilergebnisse Gedeeltelijke resultaten. Vervallen. Alleen voor backward compatibiliteit sinds V2.6
U Vorläufiges Ergebnis wird Endergebnis, da keine Änderung Result statuswijziging naar Definitief zonder de voorlopige resultaten opnieuw te sturen. Bijv. radiologie wijzigt status van voorlopig naar definitief
V Geverifieerd - Definitieve resultaten gereviewd en correct bevonden, geen wijziging aan resultaatwaarde, normaalwaarde of abnormaal indicatie
W fehlerhafte Übertragung Oorspronkelijke resultaten verkeerd verstuurd, bijv. voor verkeerde patiënt
X Untersuchung führt zu keinem Ergebnis Resultaten kunnen niet worden opgehaald voor deze observatie